Matematiske kompetencer

Problembehandling
Modellering
Ræsonnement og tankegang
Repræsentation og symbolbehandling
Kommunikation
Hjælpemidler

 

Tal og Algebra

Tal
Procent og promille
Potenser
Rødder
Talfølge
De fire regnearter
Regne hierarki
Negative tal
Brøker
Renter
Ligninger
Algebraiske udtryk
Intervaller
Måleenheder
Fart
Valuta

 

Funktioner

Funktioner og Lineær funktion
Andengradsfunktion
Omvendt proportionalitet
Eksponentiel funktion
Koordinatsystem

 

Geometri og måling

Linjer, linjestykker og vinkler
Polygoner
Trekanter
Firkanter
Cirkler
Ligedannethed og kongruens
Målforhold
Trigonometri
Rumlige figurer
Massefylde
Tegning
Spejling, drejning, forskydning
og mønstre

 

Statistik og sandsynlighed

Statistik
Sandsynlighed