Renter og vækst


Denne formel bruges når der skal beregnes rente, der påløber i en periode, der er mindre end 1 år.

R = den rente du får
K = dit start beløb
P = renten som decimal tal ( procent / 100 )
d = antal rentedage
D = antal dage på et år


Denne formel bruges når der påløber rente over flere vækst perioder.

Kn = det beløb du ender med efter et antal vækst perioder
K = dit start beløb
x = procent / 100
n = antal vækstperioder

Denne formel kan omskrives så det er muligt at finde de enkelte elementer i formlen:


Denne formel bruges når vi skal beregne hvilken ydelse vi skal betale når vi køber på afdrag.

Y = Ydelsen pr. år (hvis n også er år)
G = den samlede gældsstol
r = procent / 100
n = antal terminer