Actinium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 18
6 skal 9
7 skal 2
Navn på Engelsk
Actinium
Navn på Tysk
Actinium
Navn på Fransk
Actinium
Navn
Actinium
Symbol
Ac
Atomnummer
89
Atommasse
227
Smeltepunkt
1050°C
Kogepunkt
3300°C
Massefylde
10,07 g/cm3
Elektronnegativitet
1,1
Oxidationstrin
+3
Isotopmasseområde
206 - 237
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Actinium blev opdaget i 1899 af den franske kemiker A. L. Debierne. Debierne var elev af en anden fransk kemiker, C. Friedel, og en nær ven af det verdensberømte franske forsker- og ægtepar Marie og Pierre Curie med hvem han samarbejdede i en årrække. Under dette samarbejde opdagede han det radioaktive grundstof actinium i en prøve af det brunsorte uramnineral begblende. Dette er en uran-oxygenforbindelse med den kemiske formel U2O3. Mængden af actinium i begblende er uhyre ringe. I 1906 dør P. Curie under tragiske omstændigheder i Paris kun 47 år gammel. I rue Dauphine rammes han en regnfuld dag af en hestetrukken, tungt lastet arbejdsvogn. Han slæbes med af vognen og får sit hoved knust af venstre baghjul. I årene efter 1906 fortsætter samarbejdet mellem Marie Curie og Debierne, og i 1910 lykkes det dem at fremstille grundstoffet radium i metallisk form. I 1902 rapporterer tyskeren F. O. Giesel, at han har opdaget et nyt grundstof, som han kalder emanium, efter det græske ord 'emanare', som betyder 'strømme ud'. Et par år senere viser det sig imidlertid, at Giesels emanium er identisk med Debiernes actinium.

Navn
Det nye grundstof fik navnet actinium efter det græske ord 'aktinos', som betyder stråle (se også radium og radon).

Egenskaber
Actinium er et sølvhvidt metal, som på grund af sin radioaktivitet lyser blåt i mørke. Actinium minder kemisk set meget om grundstoffet lanthan. Metallet er uædelt og oxideres let. Actinium danner begyndelsen på en af de tre naturlige radioaktive serier. I Det Periodiske System står actinium i 3.undergruppe.

Forekomst
Actinium forekommer i små mængder i begblende (0,15 mg pr. ton).

Udvinding
På grund af sin ringe forekomst i begblende fremstilles actinium ofte ved neutronindfangning i radiumisotopen 22688Ra:

22688Ra +10n —> 22788Ra —> 22789Ac + 0-1e (betastråling)

Radiumisotopen 22788Ra dannes som et mellemprodukt, og der udsendes betastråling, 0-1e. Disse stråler består af energirige elektroner, der udsendes med en hastighed, som kan være mere end 90 % af lyshastigheden (300 000 km pr. sekund). En neutron symboliseres som 10n.

Anvendelse
Actinium har ingen egentlig teknisk anvendelse.

Miljø og Helse
På grund af sin radioaktivitet frembyder actinium selvfølgelig en vis strålingsfare, men i betragtning af grundstoffets ringe udbredelse må denne fare anses for at være ringe.