Berkelium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 27
6 skal 8
7 skal 2
Navn på Engelsk
Berkelium
Navn på Tysk
Berkelium
Navn på Fransk
Berkelium
Navn
Berkelium
Symbol
Bk
Atomnummer
97
Atommasse
247
Smeltepunkt
986°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
14,78 g/cm3
Elektronnegativitet
1,3
Oxidationstrin
+3, +4
Isotopmasseområde
233 - 254
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Dette radioaktive grundstof opdagedes (fremstilledes) i december 1949 af den såkaldte 'Berkeley-gruppe' i U.S.A. Berkeley-gruppen hører hjemme ved universitetet i Berkeley i Californien, og i 1949 var den amerikanske fysiker S. G. Thompson gruppens leder. I øvrigt er mange af de kunstigt fremstillede grundstoffer netop fremstillet ved universitetet i Berkeley, bl.a. fordi man her i lang tid har rådet over store acceleratorer, d.v.s. maskiner, i hvilke man kan give forskellige atomare partikler meget høje hastigheder (energier). Herefter kan de så bringes til at påvirke forskellige atomers kerner således, at der sker en grundstofforvandling.

Navn
Det nye grundstof blev opkaldt efter lokaliteten (byen) Berkeley. Kort tid efter at navnet var blevet accepteret, indvendte russiske forskere, at grundstoffet retteligt burde hedde mendelevium for at ære den verdensberømte russiske kemiker D. I. Mendeleev. Imidlertid bibeholdtes navnet berkelium, men senere fik grundstof nr. 101 navnet mendelevium på forslag fra Berkeley-gruppen.

Egenskaber
Berkelium er et sølvhvidt metal, som angribes af oxygen, vanddamp og syrer, men ikke af baser. I Det Periodiske System tilhører berkelium actinoiderne.

Forekomst
Grundstoffet er som nævnt kunstigt fremstillet, og det forekommer ikke i naturen.

Udvinding
I Berkeley fremstilledes Berkelium ved, at man bombarderede en isotop af grundstoffet americium, 24195Am med alfapartikler, 42He, som er heliumatomkerner:

24195Am + 42He —> 24397Bk + 210n,

der dannes altså tillige neutroner samtidig med berkeliumisotopen.

I atomreaktorer kan der også fremstilles små mængder af isotopen 24997Bk ved neutron- bestråling af americiumisotopen 24395Am.

Anvendelse
Grundstoffet er kun fremstillet i meget små mængder, og har ikke fundet nogen nævneværdig praktisk anvendelse.

Miljø og Helse
På grund af sin radioaktivitet frembyder berkelium selvfølgelig en vis strålingsfare, men i betragtning af grundstoffets ringe udbredelse må denne fare anses for at være ringe.