Californium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 28
6 skal 8
7 skal 2
Navn på Engelsk
Californium
Navn på Tysk
Californium
Navn på Fransk
Californium
Navn
Californium
Symbol
Cf
Atomnummer
98
Atommasse
251
Smeltepunkt
900°C
Kogepunkt
-
Massefylde
15,1 g/cm3
Elektronnegativitet
1,3
Oxidationstrin
+2, +3
Isotopmasseområde
237 - 256
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Grundstoffet californium fremstilledes første gang af Berkeley-gruppen i 1950. Denne gruppe af videnskabsmænd har hjemme ved universitetet i Berkeley i Californien, og i 1950 var den amerikanske fysiker S. G. Thompson gruppens leder. Ved at bombardere det ligeledes kunstigt fremstillede grundstof curium med alfapartikler, som er heliumatomkerner, fik man en ringe mængde af et nyt grundstof.

Navn
Grundstoffet blev af Berkeley-gruppen givet navnet 'californium' efter staten Californien, hvor universitetet i Berkeley som nævnt er beliggende.

Egenskaber
Californium er et metal. Det er radioaktivt ligesom alle de øvrige grundstoffer efter nr. 92 uran i Det Periodiske System, d.v.s. californium hører til transuranerne (og actinoiderne). Hidtil er der kun fremstillet meget små mængder af selve grundstoffet, og kun få kemiske forbindelser indeholdende californium er kendt.

Forekomst
En spændende teori går ud på, at californiumisotopen 25498Cf med en halveringstid på ca. 60 dage, og som jo altså ikke eksisterer naturligt her på Jorden, findes i nogle af de såkaldte 'supernovaer', d.v.s. dannes i sådanne eksploderende stjerner. Undersøgelser af lys fra supernovaer støtter denne teori.

Udvinding
Ved at bombardere curiumisotopen 24296Cm med alfapartikler kan man fremstille grundstoffet californium:

24296Cm + 42He —> 24598Cf + 10n,

d.v.s. der dannes samtidig en neutron.

Anvendelse
Som omtalt ovenfor er der hidtil kun fremstillet me get små mængder af californium inklusiv enkelte kemiske forbindelser, men dog så meget, at stoffet har fundet visse anvendelser, f.eks. i udstyr til lokalisering af vand- og olieforekomster i jordskorpen.

Miljø og Helse
Californiums radioaktive egenskaber frembyder i lighed med andre radioaktive grundstoffer en vis strålingsfare, men i betragtning af grundstoffets ringe udbredelse og anvendelse må denne anses for ringe.