Cerium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 19
5 skal 9
6 skal 2
7 skal  
Navn på Engelsk
Cerium
Navn på Tysk
Cer
Navn på Fransk
Cérium
Navn
Cerium
Symbol
Ce
Atomnummer
58
Atommasse
140,12
Smeltepunkt
798°C
Kogepunkt
3426°C
Massefylde
6,7 g/cm3
Elektronnegativitet
1,1
Oxidationstrin
+3, +4
Isotopmasseområde
119 - 158
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
I 1803 opdagede den svenske kemiker J. J. Berzelius og den svenske mineralog og geolog W. Hisinger grundstoffet cerium. Uafhængigt af svenskerne gjorde også den tyske kemiker M. H. Klaproth den samme opdagelse. Allerede som stor dreng havde Hisinger i 1782 sendt mineralprøver fra jernminen i Bastnäs i Vestmanland til den tids største svenske kemiker C. W. Scheele, som i disse prøver forgæves havde søgt efter grundstoffet 'wolfram'. Bastnäs-minen ejedes af Hisingers velhavende familie, og her grundlagdes hans store interesse for geologi og mineralogi. Senere viste Berzelius og Hisinger, at selvsamme mineralprøver indeholdt det nye grundstof 'cerium', hvilket blev bekræftet af den franske kemiker L. N. Vauquelin. I 1839 fremstillede Berzelius' elev og assistent den svenske kemiker C. F. Mosander cerium i en noget uren form ved at behandle vandfrit ceriumchlorid med kaliumdamp. Også den tyske kemiker F. Wöhler fremstillede urent cerium. Rent cerium blev dog først fremstillet i 1875 af de amerikanske kemikere W. F. Hillebrand og T. Norton.

Navn
Grundstoffet fik navnet' cerium' efter planeten (asteroiden) 'Ceres', som den italienske astronom G. Piazzi havde opdaget i 1801 mellem planeterne Mars og Jupiter. Ceres var søster til Jupiter og romersk gudinde for korndyrkning.

Egenskaber
I Det Periodiske System tilhører cerium 'De Sjældne Jordarters Metaller', som tilsammen udgør 17 grundstoffer. Af disse er de 14 de såkaldte 'lanthanoider', som alle har næsten de samme kemiske egenskaber; cerium tilhører lanthanoiderne. Cerium minder i farve og glans om jern, men det er meget blødere. I fugtig luft oxideres det let, og det er opløseligt i mange syrer.

Forekomst
I naturen forekommer cerium i en række mineraler. Vigtigst er monazit, (Ce,La,Nd,Th)PO4 og bastnäsit, (Ce,La,Dy)CO3F.

Udvinding
Af monazit udvindes cerium ved at underkaste mineralet en række raffineringsteknikker, hvorunder der dannes vandfrit cerium(III)chlorid, CeCl3. På dette foretages en smelteelektrolyse, hvorved der dannes cerium ved katoden.

Anvendelse
Sammen med andre metaller anvendes cerium i tændsten til lightere, som katalysator, i fremstillingen af glas og indenfor den analytiske kemi. Cerium tilsættes ofte i små mængder til legeringer for at forbedre deres mekaniske egenskaber. Oxidet CeO2 anvendes i gasglødenet.

Miljø og Helse
I lighed med de andre lanthanoider er cerium i store doser giftig for mennesker og dyr. Det giver sig udslag i en øget blodsukkermængde, nedsat blodtryk og sygelige forandringer af milten. Dampe indeholdende grundstoffet forårsager svie i øjnene og hudkløe.