Copernicium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 18
7 skal 2
Navn på Engelsk
Copernicium
Navn på Tysk
Copernicium
Navn på Fransk
Copernicium
Navn
Copernicium
Symbol
Cn
Atomnummer
112
Atommasse
285
Smeltepunkt
Kogepunkt
Massefylde
16,8 g/cm3
Elektronnegativitet
Oxidationstrin
Isotopmasseområde
276 - 285
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Copernicium blev opdaget (fremstillet) d. 9 februar 1996, på GSI Helmholtzzentrum für schwerionenforschung, i Darmstadt, Tyskland. Teamet der opdagede grundstoffet, bestod af: S Hofmann, V. Ninov, F.P. Hessberger, P. Armbruster, H. Folger, G. Münzenberg.

Navn
Grundstoffet opkaldtes efter den verdensberømte astronom Nicolaus Kopernikus, for at ære en videnskabsmand der var med til at ændre vores syn på Verden.

Forekomst
Copernicium forekommer ikke i naturen, men er kunstigt fremstillet.

Udvinding
Copernicium kan fremstilles ved bombardering af blyatomkerner med zinkatomkerner:

20882Pb + 7030Zn —> 277112Cn + 10n,

d.v.s. der frigøres samtidig en neutron, 10n.

Miljø og Helse
I lighed med andre radioaktive grundstoffer frembyder copernicium en vis strålingsfare. Men da stoffet kun er fremstillet i meget små mængder, udgør det ikke nogen fare for andre end de forskere der arbejder med grundstoffet.