Curium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 25
6 skal 9
7 skal 2
Navn på Engelsk
Curium
Navn på Tysk
Curium
Navn på Fransk
Curium
Navn
Curium
Symbol
Cm
Atomnummer
96
Atommasse
247
Smeltepunkt
1340°C
Kogepunkt
3110°C
Massefylde
13,51 g/cm3
Elektronnegativitet
1,3
Oxidationstrin
+3, +4
Isotopmasseområde
231 - 252
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Selvom grundstoffet curium står efter grundstoffet americium i Det Periodiske System, fremstilledes det kort før dette i 1944 ved Metallurgisk Laboratorium i Chicago. Fremstillingen blev foretaget af et amerikansk forskerhold ledet af den amerikanske fysiker G. T. Seaborg. Man bombarderede plutoniumatomkerner med alfapartikler, som er heliumatomkerner, og fik herved kun meget lidt af stoffet. Først i 1947 lykkedes det at fremstille synlige mængder af curium i form af en curiumforbindelse. Det er interessant, at Seaborg første gang meddelte offentligheden om opdagelsen (fremstillingen) af grundstofferne curium og americium i et amerikansk børneradioprogram kaldet 'The Quiz Kids'. Seaborg var gæst i dette program den 11.november 1945, og da en dreng spurgte ham, om der var kommet nye grundstoffer til efter nr. 93 neptunium og nr. 94 plutonium, meddelte Seaborg, at nr. 95 og nr. 96 nu var fremstillet og identificeret. Den følgende fredag meddelte han det samme ved et symposium i American Chemical Society. Det var især Seaborg og hans medarbejdere, som klarlagde forholdene af og analogien mellem lanthanoiderne og actinoiderne samt disse gruppers endelige placering i Det Periodiske System. Ved bombardering af en curiumisotop med alfapartikler blev grundstoffet californium fremstillet i 1950 ved universitetet i Berkeley i Californien (se også nobelium).

Navn
Grundstoffet opkaldtes efter det verdensberømte franske forskerpar Marie og Pierre Curie, som bl.a. opdagede grundstoffet radium, og som beskrev radioaktivitetsbegrebet.

Egenskaber
Som alle de kunstigt fremstillede grundstoffer efter nr. 92 uran i Det Periodiske System er curium radioaktivt. Man kender i dag en hel række curiumisotoper, hvor den længstlevende har en halveringstid på ca. 16 millioner år. Dette er så kort sammenlignet med Jordens alder på ca. 4,5 milliarder år, at det curium som måske fandtes ved Jordens skabelse, forlængst er forsvundet. Alle grundstoffer fra nr. 90 (thorium) er radioaktive, men det er kun thorium og uran, som har så lange halveringstider, at der fremdeles findes påviselige mængder af dem i naturen. Curium er et metal, som tilhører actinoiderne. Disse ialt 14 grundstoffer har næsten de samme kemiske egenskaber, da deres yderste elektronstruktur er næsten ens. Actinoiderne er analoge med lanthanoiderne; actinoidgrundstoffet curium er således analogt med lanthanoidgrundstoffet gadolinium.

Forekomst
Curium forekommer som nævnt ikke i naturen, men er kunstigt fremstillet.

Udvinding
Som omtalt under 'opdagelse' kan curium fremstilles ved bombardering af plutoniumatomkerner med alfapartikler:

23994Pu + 42He —> 24296Cm + 10n,

d.v.s. der frigøres samtidig en neutron, 10n.

Anvendelse
Curium har ingen stor praktisk anvendelse, men den stærkt radioaktive isotop 24496Cm bliver i en vis udstrækning anvendt som termoelektrisk strømkilde i rumfartsteknik og i hjertepacemakere.

Miljø og Helse
I lighed med andre radioaktive grundstoffer frembyder curium en vis strålingsfare. I kroppen ophobes stoffet i knoglerne, hvor det kan ødelægge dannelsen af de røde blodlegemer.