Darmstadtium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 17
7 skal 1
Navn på Engelsk
Darmstadtium
Navn på Tysk
Darmstadtium
Navn på Fransk
Darmstadtium
Navn
Darmstadtium
Symbol
Ds
Atomnummer
110
Atommasse
281
Smeltepunkt
Kogepunkt
Massefylde
27,4 g/cm3
Elektronnegativitet
Oxidationstrin
Isotopmasseområde
267 - 281
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
De første forsøg på at fremstille Darmstadtium fandt sted i 1986 ved det Forenede institut for kerneforskning i Dubna, i det daværende Sovjetunionen. Under en serie forsøg konstanterede man her, at "kollisionsproduktet" afgav en stråling der afspejlede en spontan fissionsreaktion, som forskerne mente måtte stamme fra den isotop der i dag kaldes 272110Ds. En senere revision af dette arbejde har dog sået tvivl om hvorvidt denne konklusion er holdbar. Første gang man med vished har fremstillet Darmstadtium var d. 9 november 1994 i Darmstadt i Tyskland. Kun få atomer blev dannet ved kernefusionen, som skete ved at bombardere bly med nikkel:

20882Pb + 6228Ni —> 269110Ds + 10n, d.v.s. der frigøres samtidig en neutron, 10n.

Navn
Grundstoffet blev navngivet efter det sted, hvor det blev fremstillet, nemlig Darmstadt i Tyskland. Det fik navnet af IUPAC i august 2003. Det blev (for sjov) foreslået at dette grundstof skulle hedde policium (efter det engelske police, der betyder politi), da atomnummeret, 110, også er telefonnummeret for nødopkald til det tyske politi.

Forekomst
Darmstadtium er kunstigt fremstillet, og findes ikke naturligt på Jorden.

Udvinding
Som andre supertunge grundstoffer fremstilles Darmstadtium ved at lade en "skydeskive" af et relativt tungt grundstof "beskyde" med ioner af et lettere grundstof. Ved nogle få af disse kollisioner sammenføjes atomkernerne til en ny kerne af et endnu tungere grundstof - enten Darmstadtium, eller et andet tungt grundstof som derefter hurtigt henfalder til en isotop af Darmstadtium. Denne metode er i sagens natur ikke videre effektiv, og man når kun at fremstille ganske få atomer før de henfalder til andre grundstoffer.

Miljø og Helse
I lighed med andre radioaktive grundstoffer frembyder Darmstadtium en vis strålingsfare, men da der kun er fremstillet så ringe en mængde, er faren kun for de forskere der arbejder med grundstoffet.