Europium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 25
5 skal 8
6 skal 2
7 skal  
Navn på Engelsk
Europium
Navn på Tysk
Europium
Navn på Fransk
Europium
Navn
Europium
Symbol
Eu
Atomnummer
63
Atommasse
151,96
Smeltepunkt
822°C
Kogepunkt
1597°C
Massefylde
5,24 g/cm3
Elektronnegativitet
1,2
Oxidationstrin
+2, +3
Isotopmasseområde
131 - 168
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Dette grundstof opdagedes i 1901 af den franske kemiker E. A. Demarçay. Demarçay fandt en ny jordart, som han kaldte europia. Fundet heraf gjorde Demarçay i jordarten samaria, som en anden fransk kemiker P. E. Lecoq de Boisbaudran i 1879 havde fundet i det russiske mineral samarskit, og som han påviste indeholdt grundstoffet samarium. Demarçay mistede det ene øje ved en laboratorie eksplosion, men til trods for dette handicap blev han en meget betydelig ekspert i studiet af liniespektre. Sådanne spektre udsendes af glødende grundstofatomer, og de anvendes i identifikationen af disse, idet to grundstoffer aldrig har nøjagtig det samme liniespektrum. I 1898 hjalp Demarçay således det berømte franske forskerpar Marie og Pierre Curie med identifikationen af grundstoffet radium.

Navn
Da Demarçay havde kaldt den jordart, hvori han fandt det nye grundstof for europia, var det nærliggende at kalde grundstoffet europium efter verdensdelen Europa.

Egenskaber
Europium tilhører de såkaldt 'Sjældne Jordarters Metaller'. Disse udgøres af ialt 17 grundstoffer, hvor 14 af disse, inklusiv europium, kaldes for lanthanoiderne. Europium er et sølvglinsende og meget blødt metal, som kemisk set er ret reaktivt. I fugtig luft omdannes det til europium(II)hydroxid og fri hydrogen:

Eu + 2H
2O —> Eu(OH)2 + H2

Også luftens oxygen angriber hurtigt europium. Ved opvarmning i luft brænder metallet under dannelse af europium(III)oxid:

4Eu + 3O
2 —> 2Eu2O3

Forekomst
I naturen findes europium i mineralerne monazit og bastnäsit. Europium er blevet spektroskopisk identificeret både i Solen og i visse andre stjerner. I jordskorpen er det et af de sjældneste af lanthanoiderne, men alligevel hyppigere forekommende end f.eks. sølv, guld og platin.

Udvinding
Rent europiummetal er først blevet fremstillet for få år siden. Det udvindes fra mineralerne monazit og bastnäsit. Efter at være blevet omdannet til europium(III)oxid reduceres dette til rent metal med grundstoffet lanthan:

Eu
2O3 + 2La —> 2Eu + La2O3

Anvendelse
Europium er en god neutronabsorber, og bruges derfor i atomreaktorer. Endvidere anvendes det i lasere og i billedrør til farvefjernsyn, hvor det bl.a. bidrager til den røde farve. De hertil anvendte phosphorer består af yttriumvanadat, YVO4 eller yttriumoxid, Y2O3, som er tilsat små mængder af europium(III)oxid, Eu2O3. Europium(III)chlorid, EuCl3 anvendes som katalysator i den organiske kemi.

Miljø og Helse
I lighed med de øvrige lanthanoider har europium i store doser en giftvirkning på mennesker og dyr. Dette viser sig ved øget blodsukker, nedsat blodtryk og degenerative forandringer af milten. Indånding af europiumholdige dampe giver svie i øjnene og hudkløe.