Fermium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 30
6 skal 8
7 skal 2
Navn på Engelsk
Fermium
Navn på Tysk
Fermium
Navn på Fransk
Fermium
Navn
Fermium
Symbol
Fm
Atomnummer
100
Atommasse
257
Smeltepunkt
1527°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
- g/cm3
Elektronnegativitet
1,3
Oxidationstrin
+3
Isotopmasseområde
241 - 260
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Grundstoffet fermium opdagedes sammen med grundstoffet einsteinium i 1952 i resterne efter verdens første brintbombeeksplosion på Marshalløerne i Stillehavet. Det var forskere ved universitetet i Berkeley i Californien, som identificerede de to grundstoffer, og på det tidspunkt var den amerikanske fysiker A. Ghiorso leder af Berkeley-gruppen. Imidlertid var et forskerteam ved Los Alamos Videnskabelige Laboratorium i staten New Mexico også involveret i arbejdet. Senere er fermium blevet fremstillet ved at bombardere plutoniumatomkerner med neutroner og ved metoden nævnt under ,udvinding'.

Navn
Man enedes hurtigt om at kalde det nye grundstof for fermium for at ære den italienske fysiker E. Fermi. I 1938 havde Fermi fået Nobelprisen i fysik for sit arbejde med neutronbombardement af visse atomkerner. Herunder indledte han forsøg med at fremstille de første grundstoffer efter uran i Det Periodiske System (transuranerne), noget som atter førte til den kunstige kernespaltning (fission). Senere i 1942 ledede Fermi arbejdet i USA med at konstruere verdens første atomreaktor.

Egenskaber
Fermium er et metal, som hører til de såkaldte 'transuraner' (og actinoider), d.v.s. at det er et af de radioaktive grundstoffer, som følger efter uran i Det Periodiske System, og som siden 1940 er blevet fremstillet med jævne mellemrum. Kemisk set ligner fermium mest grundstofferne californium og einsteinium.

Forekomst
Fermium er kunstigt fremstillet og findes ikke i naturen.

Udvinding
Fermiumisotopen 250100Fm kan i laboratoriet fremstilles ved at beskyde uranisotopen 23892U med energirige oxygenatomkerner:

23892U + 168O —> 250100Fm + 410n,

d.v.s. her dannes også fire neutroner.

Anvendelse
Grundstoffet har ikke fundet nogen praktisk anvendelse.

Miljø og Helse
Fermiums radioaktivitet repræsenterer en strålingsrisiko, men da alle fermiumisotoper har korte halveringstider, aftager deres radioaktivitet hurtigt, og grundstoffet har som sagt ingen praktisk anvendelse, hvorfor kun få vil komme i kontakt med det.