Francium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 18
6 skal 8
7 skal 1
Navn på Engelsk
Francium
Navn på Tysk
Francium
Navn på Fransk
Francium
Navn
Francium
Symbol
Fr
Atomnummer
87
Atommasse
223
Smeltepunkt
30°C
Kogepunkt
598°C
Massefylde
2,9 g/cm3
Elektronnegativitet
0,7
Oxidationstrin
+1
Isotopmasseområde
199 - 233
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
I 1929 bekendtgjorde den amerikanske fysiker F. Allison, at han havde opdaget grundstof nr. 87, som blev kaldt 'virginium' efter det sted, Virginia, hvor Allison var født. Imidlertid viste det sig senere, at Allison ikke havde opdaget grundstof nr. 87, som i øvrigt også andre forskere tidligere havde offentliggjort fundet af. Således har grundstoffet tillige været kaldt moldavium, men alle bekendtgørelser om grundstof nr. 87's opdagelse kunne dog tilbagevises. I 1939 rapporterer den franske fysiker M. Perey, at hun har opdaget et nyt grundstof, som må være nr. 87, hvilket viser sig at være korrekt.

Navn
Perey arbejdede på det berømte Curieinstitut i Paris, og hun foreslog navnet 'francium' efter sit fædreland Frankrig. Symbolet blev til Fa. Den officielle anerkendelse af Pereys opdagelse kom dog først i 1946, hvor man godtog hendes navneforslag, men ændrede symbolet fra Fa til Fr.

Egenskaber
Francium er et radioaktivt metal, hvis længstlevende isotop har en halveringstid på kun ca. 22 minutter. Dette forklarer, hvorfor grundstoffet først blev opdaget så sent som i 1939. I Det Periodiske System tilhører francium 'alkalimetallerne' i 1.hovedgruppe. Disse metaller er kemisk set meget reaktive. Ingen kemiske forbindelser af francium har praktisk betydning.

Forekomst
I lang tid mente man, at francium ikke fandtes i naturen, men det er påvist i uranmineraler, hvor det opstår som et spaltningsprodukt under uranets radioaktive nedbrydning.

Udvinding
Perey viste, at francium dannes, når det radioaktive grundstof actinium henfalder:

22789Ac —> 22387Fr + 42He,

hvor en actiniumisotop omdannes til en franciumisotop under samtidig udsendelse af alfastråling, som består af heliumatomkerner. Imidlertid kan francium også fremstilles kunstigt ved beskydning af radiumatomkerner med neutroner:

22688Ra + 10n —> 22788Ra —> 22789Ac + 0-1e

Her omdannes en radiumisotop til en ny radiumisotop, som herefter bliver til en actiniumisotop under samtidig udsendelse af betastråler (elektronstråler). Til slut henfalder actiniumisotopen til en franciumisotop efter reaktionsskemaet vist ovenfor.

Anvendelse
Francium har så kort en levetid, at det ikke har fundet nogen praktisk anvendelse.

Miljø og Helse
På grund af sin radioaktivitet frembyder francium selvfølgelig en vis strålingsfare, men i betragtning af grundstoffets ringe udbredelse må denne fare anses for at være ringe.