Hassium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 14
7 skal 2
Navn på Engelsk
Hassium
Navn på Tysk
Hassium
Navn på Fransk
Hassium
Navn
Hassium
Symbol
Hs
Atomnummer
108
Atommasse
277
Smeltepunkt
-°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
28,6 g/cm3
Elektronnegativitet
Oxidationstrin
Isotopmasseområde
263 - 277
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Forskere ved det Forenede institut for kerneforskning i Dubnia i det daværende Sovjetunionen foretog de første forsøg på at fremstille grundstof 108 i 1983. De "beskød" en prøve af isotopen 20983Bi med 5525Mn, og konstanterede en form for spontan fission som man mente stammede fra 255104Rf. Et henfaldsprodukt af et henfaldsprodukt af Hassium isotopen 263108Hs. Året efter konstanterede man en anden spontan fissionsreaktion, som tilsvarende måtte stamme fra en efterkommer til isotopen 264108Hs. Forsøgene viser formodentligt, men ikke med sikkerhed, at det søgte grundstof nr. 108 var til stede, men samtidens forskere var ikke helt overbevist. Den første sikre fremstilling af Hassium skete i 1984 for et tysk forskerhold med Peter Armbruster og Gottfried Münzenberg i spidsen. Her brugte man Jernatomkerner som projektiler mod et mål af bly, og skabte 3 Hassium atomkerner.

Navn
Armbruster og Münzenberg foreslog selv navnet Hassium, som er afledt af det latinske navn for Hessen, hvor deres forskningsinstitut ligger.

Egenskaber
Hassium hører hjemme i det periodiske systems 6. undergruppe, noget der blev afsløret ved gastermokromatografi-eksperimenter i 2001, hvor det lykkedes at få 5 Hassium atomer til at reagere med en blanding af ilt og helium under dannelse af hassiumtetraoxid (HsO4). Under et andet forsøg i 2004 lykkedes det at danne natriumhassatat, Na2HsO4(OH2), en reaktion der også kendes fra et andet undergruppe 6 grundstof, nemlig osmium Os.

Forekomst
Hassium er kunstigt fremstillet og findes ikke på jorden.

Udvinding
Som en række andre meget tunge isotoper har man indtil nu kun kunne fremstille uhyre små mængder af Hassium "ad gangen"; enten ved at lade kerner af en (som regel relativt let) isotop ramme en noget tungere kerne ved høj fart, eller ved radioaktivt henfald af andre meget tunge kerner. Det fremstiles ved at Bombardere Bly 20882Pb med Jern 5826Fe:

20882Pb + 5826Fe —> 265108Hs + 10n, d.v.s. der frigøres samtidig en neutron, 10n.

Miljø og Helse
På grund af sin radioaktivitet er Hassium strålingsfarligt, men i betragtning af de små mængder i hvilke det er fremstillet samt de eksisterende isotopers korte halveringstider, må denne fare siges at være minimal for alle andre end de forskere, som arbejder med stoffet.