Holmium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 29
5 skal 8
6 skal 2
7 skal  
Navn på Engelsk
Holmium
Navn på Tysk
Holmium
Navn på Fransk
Holmium
Navn
Holmium
Symbol
Ho
Atomnummer
67
Atommasse
164,93
Smeltepunkt
1470°C
Kogepunkt
2695°C
Massefylde
8,795 g/cm3
Elektronnegativitet
1,2
Oxidationstrin
+3
Isotopmasseområde
140 - 176
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
I 1879 arbejdede den svenske kemiker og geolog P. T. Cleve med jordarten erbia, hvorfra jordarterne ytterbia og scandia var blevet fjernet. Cleves formål med undersøgelsen af erbia var at bestemme grundstoffet erbiums atommasse. Imidlertid viste det sig, at det rensede erbia ikke var renset godt nok, men indeholdt endnu to jordarter, som Cleve kaldte for thulia og holmia. Begge disse jordarter indeholdt hver sit nye grundstof. I 1878 havde de svejtsiske kemikere J. L. Soret og M. Delafontaine spektralanalytisk påvist eksistensen af et nyt grundstof, som de kaldte for 'grundstof x', og som de havde fundet i erbia. Senere viste det sig at være identisk med Cleves holmium, og de bør derfor regnes for holmiums egentlige opdagere på trods af, at Cleves opdagelse foregik uden kendskab til Sorets og Delafontaines arbejde.

Navn
Cleve kaldte det nye grundstof for 'holmium', som er det latiniserede navn for Stockholm, 'Holmia'.

Egenskaber
I Det Periodiske System tilhører holmium lanthanoiderne og 'De Sjældne Jordarters Metaller'. Disse ialt 17 grundstoffer har næsten ens kemiske egenskaber, da deres ydre elektronstruktur ligner hinanden meget. Rent holmium er et blødt, sølvglinsende metal, som kun langsomt oxideres i tør luft ved stuetemperatur. I syrer og ved opvarmning i fugtig luft angribes det hurtigt.

Forekomst
Holmium findes i yttriumholdige mineraler såsom gadolinit og monazit.

Udvinding
Holmium fremstilles i hovedsagen fra monazit, som indeholder ca. 0,05 % af grundstoffet. Det adskilles fra andre tilstedeværende lanthanoider ved ionbytning og ekstraktion. Til slut reduceres vandfrit holmiumchlorid eller holmiumfluorid med metallisk calcium:

2HoF
3 + 3Ca —> 3CaF2 + 2Ho

Anvendelse
Først i de senere år er holmium blevet renfremstillet, men det har stadig ikke fundet nogen egentlig praktisk anvendelse.

Miljø og Helse
I lighed med de Øvrige lanthanoider har holmium i store doser en lille giftvirkning på mennesker og dyr. Dette giver sig udslag i øget blodsukker, nedsat blodtryk og degenerative forandringer af milten. Indånding af holmiumholdige dampe giver svie i øjnene og hudkløe.