Iridium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 15
6 skal 2
7 skal  
Navn på Engelsk
Iridium
Navn på Tysk
Iridium
Navn på Fransk
Iridium
Navn
Iridium
Symbol
Ir
Atomnummer
77
Atommasse
192,22
Smeltepunkt
2443°C
Kogepunkt
4400°C
Massefylde
22,42 g/cm3
Elektronnegativitet
2,2
Oxidationstrin
+3, +4
Isotopmasseområde
164 - 205
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
I 1803 arbejdede den engelske kemiker S. Tennant med ædelmetallet platin, og fandt herunder grundstoffet iridium. Tennant opløste noget platin i 'kongevand' ('aqua regia') - en blanding af 1 del koncentreret salpetersyre og 3 dele koncentreret saltsyre. Imidlertid forblev der i væsken en uopløselig sort metalagtig rest, hvilket også andre kemikere før Tennant havde observeret. Hidtil havde man fejlagtigt troet, at det sorte stof bestod af grafit, men Tennant undersøgte nu stoffet meget nøje, og i et forsøg på at legere det med bly slog det ham, at der måske var tale om et hidtil ukendt metal (grundstof). Omtrent samtidig hermed blev en lignende iagttagelse gjort af den franske kemiker H. V. Collet-Descotils, men allerede i foråret 1804 kunne Tennant i 'The Royal Academy' meddele, at den omtalte sorte rest ikke kun bestod af ét metal, men af hele to nye metaller (grundstoffer), som kunne adskilles ved skiftevis indvirken af syre og alkali, og som altså absolut intet havde med grafit at gøre. Det ene af disse nye grundstoffer kaldte Tennant for iridium og det andet for osmium. I 1813 blev Tennant udnævnt til professor i kemi ved universitetet i Cambridge, men kort efter i 1815 døde han på tragisk vis ved et fald med sin hest under en rejse i Frankrig.

Navn
Navnet iridium kommer af det græske ord 'iris', som betyder regnbue. Mange kemiske forbindelser indeholdende iridium optræder i forskellige farver.

Egenskaber
Iridium er et sølvhvidt, hårdt og sprødt metal med stor mekanisk styrke selv ved høje temperaturer. Det er et af de mest korrosionsbestandige metaller. Iridium og grundstoffet osmium er de tungeste blandt samtlige grundstoffer. Metallet angribes ikke af syrer (heller ikke af 'kongevand'), men af visse smeltede salte. I Det Periodiske System hører iridium til platinmetallerne (8.undergruppe).

Forekomst
I naturen findes iridium som frit metal sammen med platin og andre ædelmetaller, f.eks. er legeringen osmiridium indeholdende osmium og iridium naturligt forekommende.

Udvinding
Iridiumholdige platinlegeringer underkastes en kompliceret separationsteknik, som bl.a. bygger på iridiums uopløselighed i 'kongevand'og i smeltet bly. En udvinding af iridium som et biprodukt ved fremstillingen af nikkel fra nikkelmineraler foretages også.

Anvendelse
Den internationale meterprototype, som opbevares i den lille by Sèvres nær Paris, er fremstillet af 10 % iridium og 90 % platin. Tidligere definerede man en meter som afstanden mellem to streger på denne standardmeterstok (se også krypton). Kilogramprototypen opbevares også i Sèvres; massen 1 kg er defineret som massen af kilogramtypen. Den er ligesom standardmeteren lavet af 10 % iridium og 90 % platin og er formet som en cylinder med samme højde som diameteren. Mærkelig nok bruges stadig denne definition på massen 1 kg. De fleste fysiske størrelser er i dag defineret ved naturkonstanter. På grund af sit høje smeltepunkt anvendes iridium f.eks. i fremstillingen af digler. Tændrør indeholder undertiden iridium, og legeret med platin fås et meget hårdt materiale. I fyldepennespidser anvendes en legering af iridium og osmium, men også i fremstillingen af injektionsnåle og dentallegeringer anvendes iridium.

Miljø og Helse
Iridium og dets kemiske forbindelser antages ikke i almindelighed for at være særligt giftige.