Lawrencium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 9
7 skal 2
Navn på Engelsk
Lawrencium
Navn på Tysk
Lawrencium
Navn på Fransk
Lawrencium
Navn
Lawrencium
Symbol
Lr
Atomnummer
103
Atommasse
260
Smeltepunkt
1627°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
- g/cm3
Elektronnegativitet
1,3
Oxidationstrin
+3
Isotopmasseområde
251 - 266
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Lawrencium er et af de kunstigt fremstillede, radioaktive grundstoffer efter uran i Det Periodiske System. Foruden således at være en transuran hører lawrencium også til actinoiderne. Det blev første gang fremstillet i 1961 på det berømte Berkeley Universitet i Californien. Lederen af forskerholdet var på det tidspunkt den amerikanske fysiker A. Ghiorso. Metoden til grundstoffets fremstilling er anført nedenfor.

Navn
På Berkeley besluttede man sig for navnet 'Lawrencium' til det nye grundstof i en anerkendelse af den amerikanske fysiker E. O. Lawrence's konstruktion af cyklotronen. Først fik grundstoffet symbolet Lw, men det ændredes senere til Lr. Lawrence's farfar indvandrede til USA fra Norge. Han ændrede hurtigt familienavnet Larsen til Lawrence. I 1929 fik Lawrence ideen til det apparat, han blev verdensberømt for, nemlig den nævnte cyklotron. Den første primitive model af en cyklotron demonstrerede han i 1931 på et møde i National Academy of Sciences. Lawrence's cyklotron og hans senere forskning indbragte ham Nobelprisen i fysik i 1939 og senere Fermiprisen i 1957. En cyklotron (også kaldet en ionaccelerator) er en partikel accelerator, som anvendes til at forøge den kinetiske energi (bevægelsesenergien) hos ladede atomare partikler som f.eks. protoner, der er positivt ladede hydrogenatomer (hydrogenatomkerner). Dette gøres ved i en spiralbane i et kraftigt magnetfelt mellem to elektroder fortsat at accelerere de ladede partikler op til større og større hastigheder. Elektroderne forsynes med en højfrekvent vekselspænding. Når partiklerne forlader cyklotronen, vil de være så energirige, at de kan anvendes til at bombardere atomkerner med. Dette gør cyklotronen til et uvurderligt værktøj for atomfysikere.

Egenskaber
Der er kun fremstillet nogle få lawrenciumisotoper, alle med korte halveringstider (fra brøkdele af sekunder til 3,0 minutter). Samtlige disse isotoper henfalder under udsendelse af alfastråling. Ingen kemiske forbindelser indeholdende lawrencium er kendt.

Forekomst
Lawrencium forekommer ikke i naturen.

Udvinding
Man fremstillede lawrencium ved at beskyde en isotopblanding af grundstoffet californium (fremstillet i 1950) med isotoper af grundstoffet bor:

25098Cf + 115B —> 257103Lr + 410n,

hvor man altså også får neutroner, 10n. Grundstoffet er endnu ikke fremstillet i vejelige
mængder.

Anvendelse
Lawrencium har ikke fundet nogen praktisk anvendelse.

Miljø og Helse
På grund af sin radioaktivitet er Lawrencium strålingsfarligt, men i betragtning af de små mængder i hvilke det er fremstillet samt de eksisterende isotopers korte halveringstider, må denne fare siges at være minimal for alle andre end de forskere, som arbejder med stoffet.