Livermorium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 18
7 skal 6
Navn på Engelsk
Livermorium
Navn på Tysk
Livermorium
Navn på Fransk
Livermorium
Navn
Livermorium
Symbol
Lv
Atomnummer
116
Atommasse
293
Smeltepunkt
-°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
11,2 g/cm3
Elektronnegativitet
Oxidationstrin
Isotopmasseområde
290 - 293
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Livermorium blev opdaget/fremstillet december 2000 på flerov Laboratory of Nuclear Reactions i Dubna i Rusland. Flerov laboratoriet er en del af JINR (Joint Institute for Nuclear Research) i Dubna.

Navn
Grundstoffet blev navngivet efter Lawrence Livermore National Laboratory i Californien, da de havde hjulpet til med fremstillingen af det nye grundstof.

Forekomst
Livermorium er kunstigt fremstillet og findes ikke på jorden.

Udvinding
Som en række andre meget tunge isotoper har man indtil nu kun kunne fremstille uhyre små mængder af livermorium "ad gangen"; enten ved at lade kerner af en (som regel relativt let) isotop ramme en noget tungere kerne ved høj fart, eller ved radioaktivt henfald af andre meget tunge kerner. 24896Cm + 4820Ca —> 292116Lv + 410n, d.v.s. der frigøres samtidig 4 neutroner, 410n.

Miljø og Helse
På grund af sin radioaktivitet er Livermorium strålingsfarligt, men i betragtning af de små mængder i hvilke det er fremstillet samt de eksisterende isotopers korte halveringstider, må denne fare siges at være minimal for alle andre end de forskere, som arbejder med stoffet.