Meitnerium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 15
7 skal 2
Navn på Engelsk
Meitnerium
Navn på Tysk
Meitnerium
Navn på Fransk
Meitnerium
Navn
Meitnerium
Symbol
Mt
Atomnummer
109
Atommasse
276
Smeltepunkt
-°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
28,2 g/cm3
Elektronnegativitet
-
Oxidationstrin
-
Isotopmasseområde
265 - 279
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Meitnerium blev første gang fremstillet d. 29 august 1982, af et tysk forskerhold med Peter Armbruster og Gottfried Münzenberg i spidsen. De bombarderede Bismuth med jern-kerner. Fremstillingen af dette grundstof demonstrerede at kernefusionsteknikker kunne bruges til fremstilling af nye, tungere kerner.

Navn
Navnet Meitnerium blev foreslået til ære for den østrigske fysiker og matematiker Lise Meitner.

Forekomst
Meitnerium er kunstigt fremstillet og findes ikke på jorden.

Udvinding
Som en række andre meget tunge isotoper har man indtil nu kun kunne fremstille uhyre små mængder af Meitnerium "ad gangen"; ved at lade kerner af en (som regel relativt let) isotop ramme en noget tungere kerne ved høj fart. 20983Bi + 5826Fe —> 266109Mt + 10n, d.v.s. der frigøres samtidig en neutron, 10n.

Miljø og Helse
På grund af sin radioaktivitet er Meitnerium strålingsfarligt, men i betragtning af de små mængder i hvilke det er fremstillet samt de eksisterende isotopers korte halveringstider, må denne fare siges at være minimal for alle andre end de forskere, som arbejder med stoffet.