Moscovium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 18
7 skal 5
Navn på Engelsk
Moscovium
Navn på Tysk
Moscovium
Navn på Fransk
Moscovium
Navn
Moscovium
Symbol
Mc
Atomnummer
115
Atommasse
288
Smeltepunkt
-°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
13,00 g/cm3
Elektronnegativitet
Oxidationstrin
Isotopmasseområde
287 - 291
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Grundstoffet Moscovium blev opdaget i 2003 under et samarbejde mellem Dubna Institute for nuclear research (Rusland), Oak Ridge National Laboratory (USA), Vanderbilt Universitet (USA) og Lawrence Livermore National Laboratory (USA)

Navn
Navnet Moscovium blev foreslået af alle de involverede for at hædre den russiske del af samarbejdet.

Forekomst
Grundstof 115 findes ikke naturligt på Jorden, og fremstilles kunstigt. Der er dog kun lavet forsvindende små mængder af grundstoffet, hvorfor det heller ikke har nogen biologisk eller miljø mæssig
rolle.

Udvinding
Mellem juli og august 2004 fremstillede man Moscovium ved at bombardere Am243 med Ca48.

24395Am + 4820Ca —> 287115Mc + 410n, d.v.s. der frigøres samtidig 4 neutroner, 4 10n.

24395Am + 4820Ca —> 288115Mc + 310n, d.v.s. der frigøres samtidig 3 neutroner, 3 10n.