Nihonium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 18
7 skal 3
Navn på Engelsk
Nihonium
Navn på Tysk
Nihonium
Navn på Fransk
Nihonium
Navn
Nihonium
Symbol
Nh
Atomnummer
113
Atommasse
284
Smeltepunkt
-°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
16,0 g/cm3
Elektronnegativitet
-
Oxidationstrin
-
Isotopmasseområde
278 - 287
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Grundstoffet Nihonium blev opdaget i 2003 på ”RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science” i Japan, af et forsker team ledet af Professor Kosuke Morita. Grundstof 113 er det første grundstof der er blevet opdaget af et asiatisk land

Navn
Navnet Nihonium kommer af Nihon, der er en af to måder hvorpå man kan sige Japan på Japansk. Nihon betyder ”Den stigende Sol’s land”. Navnet er foreslået som en direkte hentydning til, hvor grundstoffet blev opdaget. Det er også for at hædre det store arbejde som Masataka Ogawa gjorde i 1908 ved opdagelsen af grundstof 43.

Forekomst
Grundstof 113 findes ikke naturligt på Jorden, og fremstilles kunstigt. Der er dog kun lavet forsvindende små mængder af grundstoffet, hvorfor det heller ikke har nogen biologisk eller miljø mæssig rolle.

Udvinding
Mellem juli og august 2004 fremstillede man Nihonium ved at bombardere Am243 med Ca48, dette resulterede i få atomer af grundstof 115, der herefter henfaldte med alfa partikler, til grundstof 113. I august 2013 lod man zink ioner, med en hastighed på 10% af lysets hastighed bombardere et tyndt lag af Bismuth, hvilket resulterede i et meget tungt isotop, der gennem 6 henfald af alfapartikler resulterede i Nh278

24395Am + 4820Ca —> 287115Nh + 410n, d.v.s. der frigøres samtidig 4 neutroner, 410n.

24395Am + 4820Ca —> 288115Nh + 310n, d.v.s. der frigøres samtidig 3 neutroner, 310n.