Oganesson

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 18
7 skal 8
Navn på Engelsk
Oganesson
Navn på Tysk
Oganesson
Navn på Fransk
Oganesson
Navn
Oganesson
Symbol
Og
Atomnummer
118
Atommasse
294
Smeltepunkt
-°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
5,7 g/L
Elektronnegativitet
-
Oxidationstrin
-
Isotopmasseområde
294
Klassifikation
ikke-Metal
 

Opdagelse
Grundstoffet Oganesson blev opdaget i 2002 under et samarbejde mellem Dubna Institute for nuclear research (Rusland) og Lawrence Livermore National Laboratory (USA)

Navn
Navnet Oganesson blev foreslået for at hædre den russiske professor Yuri Oganessian (f. 1933), der har lavet et stort stykke arbejde for at finde de tunge grundstoffer der kommer efter Actinium.

Forekomst
Grundstof 118 findes ikke naturligt på Jorden, og fremstilles kunstigt. Der er dog kun lavet forsvindende små mængder af grundstoffet, hvorfor det heller ikke har nogen biologisk eller miljø mæssig rolle.

Udvinding
I 2002 fremstillede man Oganesson ved at bombardere Cf med Ca.

24998Cf + 4820Ca —> 294118Og + 310n, d.v.s. der frigøres samtidig 3 neutroner, 310n.