Osmium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 14
6 skal 2
7 skal  
Navn på Engelsk
Osmium
Navn på Tysk
Osmium
Navn på Fransk
Osmium
Navn
Osmium
Symbol
Os
Atomnummer
76
Atommasse
190,2
Smeltepunkt
3045°C
Kogepunkt
5027°C
Massefylde
22,57 g/cm3
Elektronnegativitet
2,2
Oxidationstrin
+3, +4, +8
Isotopmasseområde
162 - 203
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Det var den engelske kemiker S. Tennant, som opdagede grundstofferne osmium og iridium i den uopløselige rest, som bliver tilbage, når råplatin opløses i kongevand. Se i øvrigt iridium.

Navn
Først foreslog Tennant navnet 'ptene' for det nye grundstof. Ptene kommer af det græske ord 'ptenos', som betyder 'vinge'. Han begrundede det lidt sære navn med det faktum, at der dannes en letflygtig, ildelugtende forbindelse, osmiumtetraoxid, OsO4 når osmium opvarmes. Imidlertid ændrede han hurtigt 'ptene' til osmium, hvilket kommer af det græske ord 'osme', som betyder lugt; OsO4 er i øvrigt meget giftigt. Et andet grundstof, hvis navn har en lignende betydning, er brom, som kommer af det græske 'bromos', der betyder stank. Endelig kaldes en allotrop form af oxygen for ozon, O3, hvor det græske 'ozein' betyder 'at lugte'.

Egenskaber
Osmium er et af de seks platinmetaller i 8.undergruppe i Det Periodiske System. Det er et hårdt, blåhvidt, men sprødt metal, som er en god leder for el og varme. Til forskel fra de øvrige platinmetaller reagerer osmium ret let med oxygen. I luft ved stuetemperatur overtrækkes det langsomt med et lag af osmiumdioxid, OsO2. Allerede ved ca. 200°C. omdannes det hurtigt til ovennævnte osmiumtetraoxid, OsO4. Osmium er opløselig i koncentreret salpetersyre. Osmium og iridium er de tungeste blandt samtlige grundstoffer.

Forekomst
Osmium forekommer i naturen sammen med de øvrige platinmetaller, ofte i legeringen osmiridium indeholdende 15-40 % osmium og 50-80 % iridium samt mindre mængder af andre platinmetaller. Mineralet laurit indeholder grundstofferne osmium, ruthenium og svovl, (Ru,Os)S2.

Udvinding
Osmium er meget vanskelig at isolere, men det destilleres som osmiumtetraoxid fra mineralforekomster, som bl.a. behandles med kongevand. Til slut reduceres oxidet til metallisk osmium f.eks. med hydrogen ved høj temperatur:

OsO
4 + 4H2 —> Os + 4H2O

Anvendelse
Osmium blev i en kortere årrække anvendt som tråd i glødelamper, men erstattedes hurtigt af det billigere grundstof wolfram; osmium kendes dog endnu herfra i firmanavnet 'Osram', der er en sammentrækning af osmium og wolfram. I dag bruges metallet næsten udelukkende i legeringer med iridium, ruthenium og andre af platinmetallerne. Sådanne legeringer er meget hårde og kan anvendes i fremstillingen af fyldepennespidser og stifter til pladespillere samt i elektriske kontakter. Osmium har også katalytisk anvendelse. Det giftige osmiumtetraoxid anvendes som et kraftigt oxidationsmiddel.

Miljø og Helse
Osmiumtetraoxid, OsO4 er en vigtig kemisk osmiumforbindelse. Det har en stikkende lugt, som minder en del om ozons, O3. Stoffet er uhyre giftigt og kan fremkalde hud-, lunge- og øjensygdomme. Da osmium ret let omdannes til osmiumtetraoxid, bør der udvises stor forsigtighed i omgangen med metallet.