Polonium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 18
6 skal 6
7 skal  
Navn på Engelsk
Polonium
Navn på Tysk
Polonium
Navn på Fransk
Polonium
Navn
Polonium
Symbol
Po
Atomnummer
84
Atommasse
209
Smeltepunkt
254°C
Kogepunkt
962°C
Massefylde
9,4 g/cm3
Elektronnegativitet
2,0
Oxidationstrin
+2, +4
Isotopmasseområde
188 - 227
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
I 1896 havde den franske fysiker A. H. Becquerel ved en tilfældighed opdaget, at en uranforbindelse kunne sværte en fotografisk plade, selv når denne var indpakket i sort papir. Han antog derfor, at uranforbindelsen udsendte nogle hidtil ukendte stråler med en vis gennemtrængningsevne. I nogle år herefter kaldtes disse stråler for' Becquerels stråler' eller 'uranstråler'. Den polsk-fødte kemiker Marie Sklodowska Curie blev i 1897 for alvor interesseret i denne nye form for stråling, som ikke blot kunne påvirke en fotografisk plade på samme måde som lys, men som tillige kunne ionisere luften, d.v.s. kunne gøre denne elektrisk ledende. Hun gjorde derfor undersøgelsen af Becquerels stråler til emnet for en doktordisputats med titlen 'Recherches sur les substances radioactives' ('Undersøgelse af radioaktive stoffer'), og som hun med held forsvarede i 1903. Hvad der især undrede Curie, var det faktum, at uranmineralet begblende med en sammensætning, som omtrentlig svarer til formlen U3O8, var langt mere radioaktivt end renfremstillede uranforbindelser. Hun antog derfor korrekt, at der måtte være endnu et radioaktivt grundstof til stede i begblende. Efter et besværligt analysearbejde lykkedes det Marie Curie og ægtemanden, den franske kemiker Pierre Curie, at påvise eksistensen af ikke kun ét, men hele to nye radioaktive grundstoffer i begblende. Den 18.juli 1898 er de således sikre på at have opdaget det ene af disse grundstoffer i et opkoncentreret begblendekoncentrat. De forsøgte herefter at isolere grundstoffet ved behandling af ca. 1 ton begblende, men det lykkedes ikke for dem.

Navn
Efter opdagelsen af grundstoffet den 18.juli 1898 skriver Curierne: 'Såfremt tilstedeværelsen af dette nye metal bekræftes, foreslår vi at kalde det polonium efter det land, hvorfra en af os stammer'. Der var selvfølgelig tale om Marie Curies fædreland, Polen ('Polonia' på latin).

Egenskaber
Polonium er et metallisk, radioaktivt grundstof, som står i 6.hovedgruppe i Det Periodiske System. Grundstoffet er hvidt og sølvglinsende. På grund af sin radioaktivitet lyser polonium i mørke (med et blåligt lys). I luft oxideres det langsomt til poloniumdioxid, PoO2. Polonium opløses i mange fortyndede syrer, men er tungtopløseligt i alkalier. Isotopen 21284Po omdannes under udsendelse af alfastråler, 42He til den stabile bly isotop 20882Pb hvilket kan skrives:

21284Po —> 20882Pb + 42He

Forekomst
Polonium er et af de mest sjældne grundstoffer på Jorden. Det forekommer som et kortlevende spaltningsprodukt af uran. I begblende findes det i en mængde på ca. 0,03 gram pr. 1000 ton begblende.

Udvinding
Polonium kan isoleres fra begblende, men fremstilles også ved beskydning af bismuthisotopen 20983Bi med neutroner, hvorunder der dannes en ny (radioaktiv) bismuthisotop, som så henfalder til en poloniumisotop under samtidig udsendelse af betastråling. Dette kan kort skrives:

20983Bi + 10n —> 21083Bi —> 21084Po + 0÷1e

Anvendelse
Polonium anvendes som en neutron- og alfastrålingskilde og kan muligvis benyttes som energikilde i rumfartøjer og satellitter.

Miljø og Helse
Polonium er et farligt grundstof på grund af sin radioaktivitet. I organismen skader det især lever, nyrer og milt. Isotopen 21084Po menes at findes i tobaksrøg og være en medvirkende årsag til en eventuel udvikling af lungekræft.