Rhodium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 16
5 skal 1
6 skal  
7 skal  
Navn på Engelsk
Rhodium
Navn på Tysk
Rhodium
Navn på Fransk
Rhodium
Navn
Rhodium
Symbol
Rh
Atomnummer
45
Atommasse
102,91
Smeltepunkt
1963°C
Kogepunkt
3700°C
Massefylde
12,4 g/cm3
Elektronnegativitet
2,2
Oxidationstrin
+3
Isotopmasseområde
89 - 125
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Den engelske læge og kemiker W. H. Wollaston, som i 1803 havde opdaget grundstoffet palladium, fulgte samme år succesen op med opdagelsen af endnu et grundstof. Ved at gentage den proces, han havde anvendt ved isoleringen af palladium, og hvor han behandlede noget råplatin med 'kongevand' ('aqua regia'), indså han snart, at der i platinet foruden palladium måtte være endnu et grundstof til stede. Han neutraliserede syreoverskuddet med kaustisk soda, som er natriumhydroxid, hvorefter han tilsatte ammoniumchlorid for at få platinet skilt fra som et tungtopløseligt bundfald. Det samtidigt tilstedeværende palladium fældede han ud med kviksølv(II)cyanid. Filtratet herfra behandlede han herefter med saltsyre, hvorved han fik dekomponeret det generende overskud af kviksølv(II)cyanid. Ved inddampning til tørhed og efterfølgende udvaskning med alkohol iagttog han et smukt rosafarvet fast stof. Dette viste sig at være en kemisk forbindelse af natrium, chlor og et nyt metal (grundstof). Stoffets sammensætning har formentlig svaret til formlen Na3RhCl6. Ved at ophede dette i en strøm af hydrogen efterfulgt af udvaskning af det dannede natriumchlorid, fik han metallet frem:

2Na
3RhCl6 + 3H2 —> 2Rh + 6NaCl + 6HCl

Navn
På foranledning af Wollaston blev grundstoffet kaldt rhodium, hvilket kommer af det græske ord 'rhodon', som betyder rose. Dette hentyder til den rosa farve, Wollaston havde iagttaget hos den kemiske forbindelse, Na3RhCl6.

Egenskaber
Rhodium tilhører platinmetallerne i 8.undergruppe i Det Periodiske System. Rhodium er sølvglinsende og sejt. Det er hårdere end guld, sølv og platin, men blødere end iridium. Rhodium er uopløseligt i de fleste syrer, men angribes dog eksempelvis af varm, koncentreret svovlsyre. Luften angriber ikke rhodium ved moderate temperaturer, men ved opvarmning til over ca. 600°C. oxideres rhodium langsomt til Rh2O3; ved højere temperaturer (ca. 1100°C.) gendannes metallet.

Forekomst
I naturen findes rhodium sammen med andre af platinmetallerne. Rhodiumindholdet i sådanne forekomster er sædvanligvis mindre end 1 %, men kan sommetider komme op på ca. 4,5 %. I guld fra Mexico har man undtagelsesvist fundet helt op til 43 % rhodium. Undertiden findes rhodium og andre platinmetaller sammen med sulfider af kobber og nikkel.

Udvinding
Rhodium fremstilles fra de ædelmetalrester, man får, når platinholdige malme oparbejdes. Disse ædelmetalrester, som foruden rhodium også ofte indeholder iridium, osmium, ruthenium og sølv, smeltes med soda, borax, blycarbonat og kul, hvilket giver en blylegering indeholdende en del ædelmetaller. Ved behandling med fortyndet salpetersyre går sølv og bly i opløsning, medens platinmetallerne forbliver uopløste. Ved at smelte denne uopløselige rest med kaliumhydrogensulfat omdannes rhodium til et vandopløseligt sulfat. Ved tilsætning af soda fældes rhodium ud som rhodiumhydroxid. Til slut behandles dette med saltsyre, hvorved man får en chlorholdig rhodiumforbindelse, som kan reduceres til metallisk rhodium med hydrogen.

Anvendelse
Rhodium anvendes først og fremmest som legeringsmetal for guld, platin og palladium, hvorved disse metallers hårdhed forøges betydeligt. Sådanne legeringer anvendes som modstandstråd, i termoelementer, i smykker og i fabrikationen af glasfiber. Platinrhodiumlegeringer benyttes som katalysatorer i en række vigtige industrielle processer.

Miljø og Helse
Rhodium og dets kemiske forbindelser anses ikke i almindelighed for at være giftige, men man advarer dog imod indånding af rhodiumholdigt støv.