Roentgenium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 18
7 skal 1
Navn på Engelsk
Roentgenium
Navn på Tysk
Roentgenium
Navn på Fransk
Roentgenium
Navn
Roentgenium
Symbol
Rg
Atomnummer
111
Atommasse
280
Smeltepunkt
-°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
24,4 g/cm3
Elektronnegativitet
-
Oxidationstrin
-
Isotopmasseområde
272 - 283
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Roentgenium Blev opdaget/fremstillet d. 8 december 1994 på GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) i Darmstadt i Tyskland. Roentgenium blev fremstillet af S. Hofmann, V. Ninov, F.P. Hessberger, P. Armbruster, H. Folger. G. Münzenberg og andre.

Navn
Grundstoffet blev navngivet for at ære videnskabsmanden Wilhelm Conrad Röntgen, der i 1895 opdagede røntgenstrålerne.

Forekomst
Roentgenium er kunstigt fremstillet og findes ikke på jorden.

Udvinding
Som en række andre meget tunge isotoper har man indtil nu kun kunne fremstille små mængder af roentgenium "ad gangen"; ved at lade kerner af en (som regel relativt let) isotop ramme en noget tungere kerne ved høj fart. 20983Bi + 6428Ni —> 272111Rg + 10n, d.v.s. der frigøres samtidig en neutron, 10n.

Miljø og Helse
På grund af sin radioaktivitet er Roentgenium strålingsfarligt, men i betragtning af de små mængder i hvilke det er fremstillet samt de eksisterende isotopers korte halveringstider, må denne fare siges at være minimal for alle andre end de forskere, som arbejder med stoffet.