Sølv

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 18
5 skal 1
6 skal  
7 skal  
Navn på Engelsk
Silver
Navn på Tysk
Silber
Navn på Fransk
Argent
Navn
Sølv
Symbol
Ag
Atomnummer
47
Atommasse
107,87
Smeltepunkt
961°C
Kogepunkt
2200°C
Massefylde
10,5 g/cm3
Elektronnegativitet
1,9
Oxidationstrin
+1
Isotopmasseområde
93 - 130
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Sølv er et af de ni oldtidsgrundstoffer, som man ikke kender opdagelsestidspunktet for. I Bibelen omtales grundstoffet f.eks. i 1. Mosebog, kap. 23, vers 15, hvor Efron siger til Abraham, da denne ønsker at købe en gravplads til Sara (som blev 127 år): «Gid min herre vil høre mig! Et stykke land til 400 sekel sølv, hvad har det at sige mellem dig og mig? Jord du kun din døde». Også Bibelens beretning om Judas' forræderi mod Jesus for 30 sølvmønter er jo kendt af enhver. Da sølv i modsætning til guld kun sjældent findes frit i naturen, blev det først kendt for ca. 5000 år siden, medens man har kendt til guld i ca. 7000 år. Efter fundet af sølv ved Kongsberg i Norge grundlagde Christian IV i 1624 Kongsberg Sølvværk, som var i drift frem til 1957. I dette tidsrum produceredes der her over 1 million kg sølv. Fra gammel tid har der været sølvminedrift i mange lande. I Peru er Salcedo-minen og San José-minen gamle kendte sølvminer, og grækerne og romerne havde tusindvis af slaver til at udføre det slidsomme arbejde med at bryde den sølvholdige malm.

Navn
På latin hedder sølv 'argentum', hvilket betyder skinnende. På græsk kaldes det for 'argyros' eller 'asemi'(nygræsk), der betyder ustemplet (umøntet). Forstavelsen arg- menes at stamme fra sanskrit, hvor det betyder hvid eller lys. På spansk hedder sølv 'plata', og på portugisisk hedder det 'prata', der betyder plade.

Egenskaber
Sølv er et hvidt skinnende, blødt metal, som tilhører 1.undergruppe i Det Periodiske System. Metallet kan trækkes til tynde tråde, hvor f.eks. 1000 m sølvtråd kun vejer ca. 0,5 gram. Som ædelmetal holder sølv sig godt i luften, men opløses dog af stærkt oxiderende syrer som salpetersyre og varm koncentreret svovlsyre uden udvikling af fri hydrogen:

2Ag + 2H
2SO4 —> Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

I kontakt med svovlholdige materialer som æg, sennep eller hydrogensulfid anløber sølv under dannelse af et brunsort lag af sølvsulfid, Ag
2S. Sølv er det metal, som leder el og varme allerbedst.

Forekomst
Sølv forekommer frit i naturen, men dog hyppigere bundet til andre grundstoffer i en række mineraler. Blandt disse er sølvglans (argentit), Ag2S et af de vigtigste. For udvindingen af sølv spiller de små mængder af metallet, som findes i kobber-, zink- og blysulfid, dog en større rolle.

Udvinding
Ved oparbejdning af kobber-, zink- eller blymalme fås tillige noget sølv. Eksempelvis findes der sølv i anodeslammet fra den elektrolytiske raffinering af kobber. Ved syrebehandling af slammet opløses uædle metaller heri. Til slut kan sølvet renfremstilles ved elektrolyse. Udvindingen af sølv fra bly spiller også en vigtig rolle i fremstillingen af sølv. Når det sølvholdige råbly behandles med zink, går sølvet i opløsning i zinken. Fra sølv-zinkblandingen destilleres zinken bort og efterlader sølv.

Anvendelse
Mængdemæssigt er sølv det ædelmetal, der fremstilles mest af, og som har den største anvendelse. Ved legering med kobber bliver sølv meget hårdere uden at sølvglansen går tabt. Fra gammel tid har sølv haft betydning som møntmetal. I vore dage er det især den fotografiske industri, som anvender sølv, men også i fremstillingen af smykker bruges meget sølv. Sterlingsølv indeholder 92,5 % sølv og 7,5 % kobber, medens tretårnet sølv indeholder 82,6 % sølv og 17,4 % kobber. Betragtelige mængder sølv anvendes tillige ved forsølvning, i fremstillingen af spejle og i tandteknikken. På grund af dets uovertrufne evne til at lede elektricitet bruges der noget sølv i den elektriske industri, men da prisen på sølv er meget højere end prisen på kobber, indtager sidstnævnte metal dog stadig førstepladsen her.

Miljø og Helse
Sølvionen, Ag+ har en vis bakteriedræbende virkning. Lapis er således en desinficerende, svagt ætsende opløsning af sølvnitrat, AgNO3, som benyttes til ætsning af vorter, og visse sølvholdige præparater anvendes i behandlingen af hudinfektioner.