Tennessine

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 32
6 skal 18
7 skal 7
Navn på Engelsk
Tennessine
Navn på Tysk
Tennessine
Navn på Fransk
Tennessine
Navn
Tennessine
Symbol
Ts
Atomnummer
117
Atommasse
294
Smeltepunkt
-°C
Kogepunkt
-°C
Massefylde
7,2 g/cm3
Elektronnegativitet
-
Oxidationstrin
-
Isotopmasseområde
293 - 294
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Grundstoffet Tennessine blev opdaget i 2010 under et samarbejde mellem Dubna Institute for nuclear research (Rusland), Oak Ridge National Laboratory (USA), Vanderbilt Universitet (USA) og Lawrence Livermore National Laboratory (USA)

Navn
Navnet Tennessine blev foreslået af alle de involverede for at hædre den amerikanske del af samarbejdet.

Forekomst
Grundstof 117 findes ikke naturligt på Jorden, og fremstilles kunstigt. Der er dog kun lavet forsvindende små mængder af grundstoffet, hvorfor det heller ikke har nogen biologisk eller miljø mæssig
rolle.

Udvinding
I 2010 fremstillede man Tennessine ved at bombardere Bk med Ca.

24997Bk + 4820Ca —> 297117Ts —> 293117Ts + 410n, d.v.s. der frigøres samtidig 4 neutroner, 410n.

24997Bk + 4820Ca —> 297117Ts —> 294117Ts + 310n, d.v.s. der frigøres samtidig 3 neutroner, 310n.