Thulium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 31
5 skal 8
6 skal 2
7 skal  
Navn på Engelsk
Thulium
Navn på Tysk
Thulium
Navn på Fransk
Thulium
Navn
Thulium
Symbol
Tm
Atomnummer
69
Atommasse
168,93
Smeltepunkt
1545°C
Kogepunkt
1947°C
Massefylde
9,32 g/cm3
Elektronnegativitet
1,2
Oxidationstrin
+3
Isotopmasseområde
145 - 181
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
I 1879 viste den svenske kemiker og geolog P. T. Cleve, at jordarten erbia yderligere kunne opdeles i ialt tre jordarter, som fik navnene erbia, holmia og thulia, hvor thulium findes i den sidste af disse jordarter. Også jordarterne ytterbia og scandia blev fundet i erbia.

Navn
Thulium blev opkaldt efter Thule, som er et gammelt navn for Skandinavien eller 'det yderste Nord'. Grundstoffet scandium fik også sit navn efter Skandinavien.

Egenskaber
Thulium er et sølvhvidt, blødt metal, som tilhører lanthanoiderne i Det Periodiske System. Thulium holder sig godt i luft, men bør beskyttes mod fugtighed. Ved ophedning brænder thulium til oxidet
Tm
2O3. Mange syrer opløser thulium under udvikling af hydrogen.

Forekomst
Thulium hører til de sjældne grundstoffer på Jorden. Det forekommer for det meste i yttriumrige mineraler som xenotim, gadolinit, euxenit, samarskit m.fl. Hertil kommer spor af det i mere kendte mineraler som apatit og monazit.

Udvinding
Thulium fremstilles fra monazitsand, som indeholder ca. 0,007 % thulium. Sandet behandles med syrer, og i den dannede opløsning isoleres thulium sammen med andre tilstedeværende lanthanoider fra andre grundstoffer i en række fældningsreaktioner. Herefter skilles thulium fra de øvrige lanthanoider ved ionbytning. Slutresultatet bliver thuliumoxid, Tm2O3. Selve metallet fremstilles ved opvarmning af oxidet med grundstoffet lanthan til temperaturer nær thuliums smeltepunkt, 1545°C., eller man reducerer det vandfrie thuliumfluorid med calcium ved høj-temperatur. Fremstillingen af thulium begyndte i USA i 1955 med norsk gadolinit som udgangsstof.

Anvendelse
Thulium er en af de mest kostbare lanthanoider, og har endnu ikke fundet stor praktisk anvendelse. En radioaktiv isotop af thulium kan benyttes i små transportable røntgenapparater, som anvendes til ikke-destruktiv afprøvning af materialer (undersøgelser af svejsesømme, påvisning af sprækker o.s.v.), samt til medicinske formål.

Miljø og Helse
I lighed med de andre lanthanoider har thulium i store doser en giftvirkning på mennesker og dyr. Dette ses som øget blodsukker, nedsat blodtryk og degenerative forandringer i milten. Ved indånding af thuliumholdige dampe opstår der øjensvie og hudkløe.