Ytterbium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 8
6 skal 2
7 skal  
Navn på Engelsk
Ytterbium
Navn på Tysk
Ytterbium
Navn på Fransk
Ytterbium
Navn
Ytterbium
Symbol
Yb
Atomnummer
70
Atommasse
173,04
Smeltepunkt
819°C
Kogepunkt
1194°C
Massefylde
6,97 g/cm3
Elektronnegativitet
-
Oxidationstrin
+2, +3
Isotopmasseområde
148 - 185
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
I 1878 opdagede den svejtsiske kemiker J. C. G. de Marignac, at jordarten erbia indeholdt endnu en jordart, som blev kaldt ytterbia, og grundstoffet heri fik da navnet ytterbium. Se også Lutetium. Marignac viede meget af sit liv til studiet af 'De Sjældne Jordarters Metaller', men han blev også kendt for at udføre meget præcise atommassebestemmelser for en række grundstoffer. Det var ham, som i 1844 sammen med den tyske kemiker H. Rose endelig fastslog, at grundstoffet niobium (columbium) var forskelligt fra tantalium.

Navn
For fjerde gang lagde den lille svenske by Ytterby navn til et grundstof. De tre andre grundstoffer med navne afledt heraf er yttrium, erbium og terbium. Mineraler indeholdende disse grundstoffer er fundet ved Ytterby.

Egenskaber
Ytterbium er et sølvgråt, blødt metallisk grundstof, som tilhører lanthanoiderne (og hermed 'De Sjældne Jordarters Metaller') i Det Periodiske System. Metallet holder sig ved moderate temperaturer godt i tør luft, men angribes af vand. Med fortyndede stærke syrer reagerer ytterbium hurtigt.

Forekomst
Ytterbium forekommer sammen med mange af lanthanoiderne i mineraler som euxenit, gadolinit, xenotim og monazit.

Udvinding
Ytterbium fremstilles f.eks. af monazit, som på forskellig vis omdannes til oxidet Yb2O3. Dette reduceres ved opvarmning med lanthan:

Yb
2O3 + 2La —> 2Yb + La2O3

Herved sublimerer metallisk ytterbium, som afsætter sig på en afkølet metalplade. Der kan raffineres videre ved resublimation.

Anvendelse
Ytterbium har indtil nu kun fundet lille praktisk anvendelse. Det er forsøgt anvendt som aktivator for phosphorer til omdannelse af infrarødt lys til synligt lys i f.eks. lasere. Den radioaktive isotop 16970Yb bruges i transportable instrumenter, som anvendes til materialeundersøgelse af forskellige stål- og aluminiumlegeringer samt til diagnoseformål inden for lægeverdenen. Visse kunstigt fremstillede ædelsten indeholder lidt ytterbium.

Miljø og Helse
I lighed med de andre lanthanoider har ytterbium i store doser en giftvirkning på mennesker og dyr. Dette ses som øget blodsukker, nedsat blodtryk og degenerative forandringer i milten. Ved indånding af ytterbiumholdige dampe opstår der øjensvie og hudkløe.