Yttrium

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 9
5 skal 2
6 skal  
7 skal  
Navn på Engelsk
Yttrium
Navn på Tysk
Yttrium
Navn på Fransk
Yttrium
Navn
Yttrium
Symbol
Y
Atomnummer
39
Atommasse
88,91
Smeltepunkt
1526°C
Kogepunkt
3338°C
Massefylde
4,47 g/cm3
Elektronnegativitet
1,2
Oxidationstrin
+3
Isotopmasseområde
76 - 108
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Det mineral, som den kemiinteresserede svenske løjtnant C. A. Arrhenius havde fundet i 1787, og som han havde givet navnet ytterbit efter findestedet Ytterby på Resarö i Stockholms skærgård, blev af den tyske kemiker M. H. Klaproth omdøbt til gadolinit. Grunden hertil var den, at den finske kemiker J. Gadolin i 1794 havde undersøgt mineralet og fundet, at det blandt andet indeholdt en ny jordart. Denne nye jordart fik navnet yttria, og grundstoffet heri blev døbt yttrium. Det var den svenske kemiker C. G. Mosander, som i 1843 viste, at yttria faktisk bestod af tre jordarter, hvoraf den ene fik navnet yttria.

Navn
Som antydet ovenfor er yttrium opkaldt efter Ytterby. Tre andre grundstoffer har også,' navne relateret til Ytterby. Disse er ytterbium, erbium og terbium. Mineraler indeholdende de omtalte grundstoffer er fundet ved Ytterby.

Egenskaber
Yttrium er et sølvglinsende, sprødt metal, som står i 3.undergruppe i Det Periodiske System. Metallet er hårdere end zink og holder sig ved moderate temperaturer godt i tør luft, men oxideres let i fugtig luft. Ved opvarmning antændes det ved ca. 470°C. og brænder under udsendelse af et rødt lys til yttriumoxid, Y2O3. Sammen med grundstofferne scandium, lanthan og de 14 lanthanoider tilhører yttrium 'De Sjældne Jordarters Metaller'. Yttrium opløses i fortyndede syrer og alkalier.

Forekomst
Yttrium findes i mineraler som xenotim, YPO4, og gadolinit, Y2FeBe2(Si2O10), men også i mange komplekse forbindelser indeholdende f.eks. titan, niobium, tantalium og uran. Mineraler, som blev bragt med fra Månen af Apollo 11, indeholdt relativt meget yttrium.

Udvinding
Yttriumholdige mineraler oparbejdes på forskellig vis, og man ender med eksempelvis yttriumfluorid, som så reduceres med calcium i en beskyttende argonatmosfære ved 1500-1550°C.:

2YF
3 + 3Ca —> 2Y + 3CaF2

Anvendelse
Yttrium har en del vigtige anvendelser. Legeret med cobalt fås intermetalliske forbindelser af typen YCo5 og Y2CO17 med interessante magnetiske egenskaber. Yttriumoxid har en række betydningsfulde anvendelser inden for elektronikindustrien (i phosphorer, lasere og superledere). I farvefjernsyn er det phosphorer indeholdende yttriumvanadat med europium(III)oxid eller yttriumoxid med europium(III)oxid, som giver den røde farvetone. Yttrium kan anvendes som katalysator ved polymerisering af ethen (ethylen). Forbindelsen Y3Fe5O12 benyttes i fremstillingen af komponenter til frembringelse af mikrobølger.

Miljø og Helse
Yttrium og dets kemiske forbindelser regnes sædvanligvis ikke for at være særligt giftige. Forsøg indikerer dog forgiftningssymptomer ved yttriumkoncentrationer på ca. 5 mg/L.